Konceptet

Et legende let bevægelsesværktøj

Let Leg hjælper landets skoler, SFO’er, fritidsklubber og andre institutioner med at forberede og iværksætte bevægelse i undervisningen. Det gør vi gennem både pakker med lege + dertilhørende materialer og kurser på jeres hjemmebane, der uddanner personalet.
Folkeskolereformen stiller krav om, at elever får bevæget sig i gennemsnit 45 minutter dagligt. Det kan dog være svært at finde på nye og sjove aktiviteter til bevægelse hver dag, ligesom at det er tids- og ressourcekrævende at forberede.
Derfor udvikler Leg Let sjove og konkrete legekort til undervisningsbrug. Legene er målstyrede efter både undervisningsministeriets forenklede fællesmål og pædagogiske mål som samarbejde, motorik og sanser. Vi mener aktivitet og bevægelse i undervisningen er fantastisk, og det behøver ikke tage mere end 1 minut at forberede. Med legekort fra Let Leg er du garanteret mindre forberedelsestid samt mere inspiration, sjov og læring.

Legepakkerne

Pakkerne er simple og lette at anvende i dagligdagen for enhver lærer, pædagog eller lærervikar.

Legene er nemme at igangsætte og har altid børnene i centrum.

Tag et kort fra mappen samt de dertilhørende materialer fra kassen ved siden af.
Læs de få linjer på kortet, der beskriver legen
Sæt legen i gang sammen med børnene.

Alle legene er udvalgt, forberedt og beskrevet så de kan forberedes nemt på kun få minutter – alt sammen for at du som lærer, pædagog eller lærervikar får et større overskud i hverdagen.

Legebanken

Legebanken gør det endnu nemmere for dig at sætte en leg i gang i undervisningen. Find let din leg online og få vist billeder og videoer af legen – sæt fx legens instruktionsvideo op på dit smartboard eller projekter og lad legen begynde. Det er legende let bevægelse!

Lad børnene bestemme!
Mange af vores kunder bruger Legebanken til at inddrage eleverne i forberedelsen af bevægelse i undervisningen. Fx får 2 elever fra munkegårdsskolen på Sjælland lov til at vælge en matematikleg til næste dags matematikundervisning. Resultatet er fantastisk på alle måder med blandt andet øget motivation blandt eleverne og mindre forberedelsestid for den voksne.

Kurser

Vi gør alt hvad vi kan for at gøre bevægelse i undervisning til en legende let opgave. Derfor har vi specialiseret os i at lave sjove kurser for lærere, pædagoger og lærervikarer som klæder dem på til at lave bevægelse i undervisningen.

Vores kurser tager altid afsæt i det, som I har brug for, og tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor bevægelse, samt den lavpraktiske anvendelse af Let Legs pakker.

Den bedste brug og implementering sker ved et opstartsmøde for hele det relevante personale efterfulgt af et løbende samarbejde, hvor I fortæller os hvad I har brug for og vi bruger vores erfaring til at klæde jer bedst muligt på.

På vores ’legetimer’ kommer vi og leger med personalet, så alle har prøvet de bedste lege til årstiden og implementeringen holdes ved lige samtidig med, at nyt personale får en introduktion til konceptet. Børnene er selvfølgelig også velkommen til at deltage i legetimerne hvis det er muligt.

Forestil dig følgende 4 kurser ad ca. 1 times varighed fordelt på 1 år:
Kursus i august inden skolestart – hvordan bruges Let Legs pakker og hvilke udendørslege passer godt til denne årstid?
Kursus i oktober efter efterårsferien – hvilke indendørslege virker godt til denne regnfulde årstid?
Kursus i januar efter juleferien – vinteren er lang! Hvilke indendørslege virker bedst til denne kolde tid og hvilke kan vi let lave inde i klassen?
Kursus i april efter påskeferien – Så skal vi udenfor igen! Hvilke udendørslege kan vi lave når vejret bliver godt?

Så har hele personalet altid en god leg i hånden klar til undervisningen og nyt personale bliver sat ind i brugen af pakkerne.