Naturfagspakken

Let Leg’s bevægelseseksperter har knoklet på at lave et komplet bevægelsesforløb, der hjælper både lærere og elever med at gøre undervisning i naturfagene mere aktiv.

Naturfagspakken består af 15 forløb med dertilhørende delforløb til fagene fysik/kemi, biologi og geografi for udskolingstrinnet. Alt i alt er der over 30 lærerige og aktive lektioner af 45 minutter. 

Til alle forløbene kobles teori til praksis via bevægelsesaktiviteter som afsluttes med dialogbaserede refleksioner, visualisering eller kropslig udfoldelse.

Med naturfagspakken giver vi dig

 • KOMPLET BEVÆGELSES- OG LÆRINGSKONCEPT

  En tilgang til den faglige undervisning hvor hvert delforløb passer til én lektion af 45 min. Og hvori leg og bevægelse spiller en vigtig rolle.

 • MOTIVATION OG LÆRING

  Fremmer den unikke kobling mellem hjerne og krop, leg og læring, kropslig dannelse og indlæringsevne. Forskning understøtter viden om denne kobling. 

 • ELEVER & LÆRERE I CENTRUM

  Udviklet med udgangspunkt i jer (læreres) og skolernes behov og ønsker.

 • ALSIDIG UNDERVISNING

  Via anvendelse af auditiv, kropslig, visuel og taktil læringsmetoder, gives optimale forhold for læring i hvert forløb.

 • SPECIALUDVIKLET FORLØB & MATERIALER

  Alle forløb specialudviklet til at opnå højt fagligt udbytte sammen med aktiv deltagelse. Dertil er særlige materialer også specialudviklet af os, hvorved der sikres direkte overførbarhed ml. teori og praksis.

Tilmelding som feedbackskole

Vi glæder os til at have jer som feedbackskole på vores unikke pakker til bevægelsesbaseret læring.

*Når I tilmelder jer modtager I en bekræftelse fra Let Leg, før at I er godkendt som feedbackskole.

Som feedbackskole har I muligheden for at blive en af 8 skoler, som bliver de første til at prøve det nye koncept med en meget lille egenbetaling på 5000 DKK og dermed en besparelse på over 20.000 DKK.

Som feedbackskole modtager I:

 • 1 mappe med 15 unikke forløb (i alt 30 lektioner) til Naturfagene (fysik/kemi, biologi, geografi).
 • 4 materialekasser (inkl. specialudviklede materialer til de enkle forløb).
 • 1 Opstartsmøde/introduktion for naturfagslærerne (1 times varighed)
 • 1 Afsluttende møde (1 times varighed)
 • Løbene vejledning og rådgivning (i testperioden)
 • Mulighed for 1 ekstra besøg og hjælp af Let Legs konsulenter

Krav til jer som feedbackskole:

 • I deltager med minimum 3 lærere (1 fra hvert fag: fysik/kemi, biologi, geografi).
 • Tester pakken i perioden som bliver indikeret (pt. marts-april 2022)
 • Udfylder online feedbackskemaer.
 • Egenbetaling på 5000 kr.